TASARIM

Yüzeysel ve Kazıklı Temeller
Kazı İksa Sistemleri ve İstinad Duvarları
Dolgu/Yarma Şev Stabilitesi
Heyelan İnceleme ve Onarım Projeleri
Zemin İyileştirmesi
Su Tutma Yapıları (Baraj, Gölet, vs.)

DERİN KAZI ve İKSA SİSTEMLERİ

Öngermeli Zemin Ankrajı
Fore Kazık
Mini Kazık
Zemin Çivisi
Diyafram Duvar

DERİN TEMELLER

Yerinde Dökme Betonarme Fore Kazık
Sürekli Auger (CFA) Sistemi ile Kazık
Kazık Yükleme Deneyleri
Kazık Süreklilik Testleri
Jet Grout Uygulamaları
Enjeksiyon
Taşkolon
Kumkazık
Derin Drenaj - Yatay Drenaj
Ön Yükleme
Dinamik Kompaksiyon

ZEMİN ETÜDÜ

Sondaj ve Numune Alımı
Laboratuar Deneyleri
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
Pressiyometre Deneyi
Sızma Deneyi
Basınçlı Su Deneyleri

SU SONDAJI GEÇİRİMSİZLİK PERDELERİ

Slurry Perde
Kesişen Kazıklı Perdeler Mini Kazık
Jet Grout ile Perdeler