TASARIM
 • Yüzeysel ve Kazıklı Temeller
 • Kazı İksa Sistemleri ve İstinad Duvarları
 • Dolgu/Yarma Şev Stabilitesi
 • Heyelan İnceleme ve Onarım Projeleri
 • Zemin İyileştirmesi
 • Su Tutma Yapıları (Baraj, Gölet, vs.)
 • DERiN KAZI ve İKSA SİSTEMLERİ
  DERİN TEMELLER
  ZEMİN ETÜDÜ
  SU SONDAJI GEÇİRİMSİZLİK PERDELERİ